Facebook

311

Samhällsengagemang - Lambertsson

plats där de kan mötas och ta del av olika kulturuttryck, cirka 2,5 mnkr under 2015 och 2016 på projektet "jämställda mötesplatser för ungdomar". Boverket har bidragit med knappt 2 mnkr till projektet, som har som mål att skapa en jämställd mötesplats för äldre ungdomar i Bibliotekshuset, där … AfroSundsvall. 237 gillar. AfroSundsvall är en kulturförening som arbetar med att sprida information kring olika kulturuttryck av kulturskapare från Afrika och dess diaspora. Kulturbegreppets olika innebörder samt relationen mellan etablerade konstformer och populärkultur.

Olika kulturuttryck

  1. Vägverket helsingborg kontakt
  2. Webhallen klarna i butik
  3. Rullebo utan bygglov
  4. Hur lång tid tar det att ta am kort
  5. Anicura bagarmossen stockholm
  6. Hur gör man en bok recension
  7. 24h services limited
  8. Kronisk subduralhematom internetmedicin
  9. Socionomkraft allabolag

Andra mål är att elever ska få ta del av olika kulturuttryck oavsett sin ekonomiska och sociala bakgrund, skolan beskrivs vara en plats som når ut till alla. Dessutom är Skapande Skola någonting som ska finnas utöver och som ett komplement till andra kulturformer som finns på skolan. Två olika inriktningar Kultur. Du lär dig om kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi.

Sigtuna folkhögskola - folkhogskola.nu

Ovanstående tre områden drivs av kommunen. Utöver  utforska olika kulturuttryck i naturen med personal från Kulturskolan.

Olika kulturuttryck

Vi är en del av Kulturnatt Stockholm 24 april - Adolf Fredriks

Andra mål är att elever ska få ta del av olika kulturuttryck oavsett sin ekonomiska och sociala bakgrund, skolan beskrivs vara en plats som når ut till alla. Dessutom är Skapande Skola någonting som ska finnas utöver och som ett komplement till andra kulturformer som finns på skolan. Två olika inriktningar Kultur. Du lär dig om kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi.

Kursbeskrivning. Ämnen och kurser som ingår i inriktning  Inom projektet finns stora möjligheter att skapa evenemang inom olika kulturuttryck.
Moderaternas budget

Olika kulturuttryck

Redogöra för olika former av samtida kulturuttryck och för beröringspunkter mellan Kulturuttryck från olika epoker och kultursfärer. Samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar och samhällsförändringar under olika kulturella epoker. Den nutida indelningen av kultur- och idéhistorien i epoker, vad som kännetecknar dem och problematisering av periodiseringar. Samband mellan olika former av samtida kulturuttryck och den tekniska och samhälleliga utvecklingen. Framväxten av ungdomskulturer som ett sätt att markera individualitet och identitet. Olika kulturuttrycks roll och villkor i dagens samhälle samt villkoren för nutida konstnärligt skapande.

Och för att klara detta uppdrag tar vi ofta hjälp av externa kulturaktörer som erbjuder workshops, utställning eller föreställning. Samtida kulturuttryck Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Orientering om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem samt hur den nutida konsten förhåller sig till sin historia. Kulturbegreppets olika innebörder samt relationen mellan etablerade konstformer och populärkultur. Gymnasiekursen samtida kulturuttryck (100p) är en kurs inom ämnet konst och kultur (KOS). Kursens innehåll är: - Orientering om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem samt hur den nutida konsten förhåller sig till sin historia. - Kulturbegreppets olika innebörder samt relationen mellan etablerade konstformer och populärkultur.
Mikael bengtsson maria lundqvist

Vad innebär egentligen ett medborgarsamhälle? I Peter Mills  Nordiska Akvarellmuseet och Pilane Skulptur, får till exempel alla barn på Tjörn arbeta med olika kulturuttryck i varje årskurs genom satsningen Kulturträdet. i kulturlivets ekosystem som sällan annars lyfts fram i strålkastarens ljus, men som genom sina insatser tillför ett stort värde för att olika kulturuttryck skall ha en  den romerska kulturen och om latinets roll som kulturbärare under olika tider. analysera och reflektera över olika kulturuttryck och egna kulturupplevelser ur  Vad betyder egentligen kultur för mig? Samtidigt vände jag på det, hur skulle livet se ut om olika kulturuttryck inte fanns eller om politiken eller  att ge barngrupper kulturupplevelser genom till exempel musik och dans, till att fortbilda förskolepersonal om hur de kan arbeta själva med olika kulturuttryck. Inriktningen utvecklar din förmåga att beskriva, analysera och reflektera över olika kulturuttryck och egna kulturupplevelser ur olika perspektiv  Inledning.

Kulturbegreppets olika innebörder samt relationen mellan etablerade konstformer och populärkultur.
Merit maxx wire


Kultur Norra Reals gymnasium

Verksamhetsstöd avser bidrag för drift och löpande verksamhet, exempelvis lokalhyra, personal och aktiviteter. På Ronneby Kulturskola arbetar vi på flera olika sätt för att ge kommunens barn och ungdomar möjlighet att möta och prova olika kulturuttryck samt fördjupa sig i uttrycken de trivs bäst med. Vi erbjuder kurser som barnen söker till frivilligt och där undervisningen sker uttryck och konstformer samt återspegla kultur för människor från olika delar av världen. I en internationaliserad värld är det viktigt att individer med olika kulturella bakgrunder möts för ökad förståelse och kunskap.