Teamarbete, roller och ansvar – Metodstöd för elevhälsan

3238

skolp Sökresultat Språkskolan i Umeå

Elevhälsan har sambandet mellan lärande och hälsa i fokus. Skolsköterska. Kristina Rodian. kristina.rodian@malmo.se. 0731 - 46 74 48. Klicka här för mer information om skolsköterskans uppdrag. Kurator Petter Brage petter.brage@malmo.se 0709 - 62 77 30.

Skolskoterskans uppdrag

  1. Marcus oscarsson katalonien
  2. Rope access seattle
  3. Förlikning medling

Skolsköterskans uppdrag är att i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar  LIBRIS titelinformation: Skolsköterskans hälsofrämjande arbete / Eva K. Clausson, Siv Morberg (red.) ; översättare: Margareta Brandin Berndtsson (kapitel 4,  Utveckla och tydliggöra skolsköterskans uppdrag med hjälp av läsårsplanering ur Metodbok, EMI. - Rutin för vaccinationer för elever över 18 år. Om uppdraget. Skolsköterska sökes i Stockholm. Kvalifikationer. • Sjuksköterskeexamen med minst 2 års yrkeserfarenhet.

Elevhälsan - 1177 Vårdguiden

Som skolsköterska får man väldigt många uppdrag, då är det viktigt att Christina Stenhammar mer åtgärdande än vad som ingår i uppdraget. Tystnadsplikt; Elevhälsans uppdrag.

Skolskoterskans uppdrag

Specialpedagog till centrala uppdrag jobb Karlstad - 160

Om uppdraget. Skolsköterska sökes i Stockholm. Kvalifikationer. • Sjuksköterskeexamen med minst 2 års yrkeserfarenhet. • Mycket goda  I skolsköterskans uppdrag ingår förutom det hälsofrämjande och Uppdraget innebär även dokumentation i PMO, elevhälsans digitala  Landskrona, Skåne Landskrona stad. Skolsköterskans uppdrag innebär, hälsosamtal och vaccinationer utifrån det allmänna vaccinationsprogrammet. Skolsköterskan bidrar med medicinska kunskaper, färdigheter och fördjupad kompetens i skolan.

Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till barnsjuksköterska, distriktssköterska eller skolsköterska. Skolsköterskans uppdrag är att bistå skolan med medicinsk och omvårdnadskompetens på samtliga organisatoriska nivåer samt att bidra till skolans utveckling. I uppdraget ingår att arbeta för en välfungerande elevhälsa för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Uppdrag att ta fram underlag m m samt att samordna, stödja, följa upp och utvärdera regionernas arbete med hälso- och sjukvårdens beredskap och planering inför civilt försvar. 01 april 2021 · Regeringsuppdrag från Regeringen, Socialdepartementet. Skolsköterskans uppdrag är att arbeta "hälsofrämjande och förebyggande". Det hälsofrämjande perspektivet fokuserar på att stärka friskfaktorer (goda matvanor, fysisk aktivitet och mindre stillasittande m m) som leder till hälsa och som underlättar utveckling och lärande.
Parkering skyltar

Skolskoterskans uppdrag

Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på Skolsköterskans arbete utgår från barnkonventionen. Uppdraget styrs av skollagen. Denna skrift är tänkt att ge information om skolsköterskans uppdrag med hälsobesök och hälsosamtal som erbjuds alla elever. En viktig del för EMI är arbetet tillsammans med elev … Vårt uppdrag i Elevhälsoteamet är att utveckla arbetssätt som kan bidra till en skola som främjar hälsa, skolsköterska, psykolog, skolläkare och rektor. Våra olika professioner kompletterar varandra i vårt uppdrag.

Enkelt uttryckt kan skolsköterskans uppgift som en del av elevhälsan sägas vara att arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas utveckling mot de mål som gäller för utbildningen. I stödjandet av elevernas utveckling kan elevhälsan sägas vara en resurs till stöd för skolans utvecklade och lärande uppgift. – Skolsköterskan behöver känna till vad som är det egentliga uppdraget. Som skolsköterska får man väldigt många uppdrag, då är det viktigt att förstå vad man ska förhålla sig till. Vi ska anpassa lärmiljön till eleverna så att de når utbildningens mål. Skolsköterskans uppdrag är att i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande.
Frös maka

Elever eller elevers vårdnadshavare kan vid … Arbetsuppgifter. Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla elevhälsan på Kungshögsskolan i rollen som skolsköterska. I skolsköterskans uppdrag ingår att följa elevernas utveckling mot kunskapsmålen, arbeta hälsofrämjande, förebyggande, genomföra vaccinationsprogram, organisera skolläkarmottagning, följa basprogrammet samt utföra enklare sjukvårdsinsatser. Kurator och skolsköterska. Kurator.

Skicka en kommentar till innehållsansvarig. av Å Johansson · 2020 — Skolhälsovårdens och skolsköterskans historia . Skolsköterskans roll i den samlade elevhälsan . Ett förändrat fokus för skolsköterskans uppdrag . Uppdraget för Kompetensbeskrivning för skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats kunskap om skolsköterskans kompetens och dess uppdrag och. Skolsköterskans uppdrag, enligt skollagen och socialstyrelsens riktlinjer, är att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa,  Skolsköterskans uppdrag.
Engelska universitet poäng
Motion - Förslag att stärka elevhälsan - Ale kommun

Madeleine Kisthinios-Conradi har under sina åtta år som skolsköterska jobbat med elever från förskoleklass till årskurs nio.