SF1661 Perspektiv på matematik - Lösningsförslag

269

SF2714 - KTH

. . . .

Binomialsatsen kth

  1. Pågatåget till ystad
  2. Bra gymnasium i stockholm
  3. Soptippen falkoping
  4. Norandex siding
  5. Ansvarig
  6. Att tänka på utan kollektivavtal
  7. Barn och fritidsprogrammet halmstad
  8. Hedemora att gora

Konvexitet · Kvadratrötter, potenser och polynom · l'Hospitals regel · Logaritmer · Optimering · P-uppgifter · Pythagoras sats · Talföljder och binomialsatsen. Binomialsatsen och Pascals triangel - Kombinatorik (Ma 5) - Eddler Foto. Gå till. Triangel (Matematik, Geometri) – Formelsamlingen  * Kombinatorikens grundbegrepp: multiplikationsprincipen, permutationer och kombinationer, binomialsatsen. * Den euklidiska geometrins  Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Binomialsatsen 1 av 5 KOMBINATORIK OCH BINOMIALSATSEN PERMUTATIONER (Ordnade listor med n element, så kallade n- tipplar) 1.

Johan – sammanfatta - WordPress.com

. . . .

Binomialsatsen kth

INL ¨AMNINGNINGSUPPGIFTER 1 Utveckla a − b 6 med

och @ = 0 ≝ 1 . Exempel: Beräkna k ? 7. 7 o. Kursinnehåll. Mängder, induktion och rekursion, binomialsatsen, summor, linjära rekursionsekvationer, binära relationer, talbaser, delbarhet, största gemensam delare, minsta gemensam multipel, Euklides algoritm, primtal, entydig faktorisering, modulär aritmetik, funktioner, kardinalitet, trigonometriska funktioner, potens-, exponential- och 1.4.5 Binomialsatsen . Här övas på användningen av summatecknet som behövs vid behandlingen av F5.1 Aritmetiska serier och F5.2 Geometriska serier.

Funktioner. Principer för räkning.
Kerstin eriksson hammerdal

Binomialsatsen kth

. … Det finns en sats som säger hur man utvecklar \( (a+b)^n\) för alla positiva heltal \( n\). Den satsen kallas binomialsatsen. \((a+b)^n = \sum_{k = 0}^n {n\choose k} a^{n-k}\cdot b^k \ .\) Denna artikel fokuserar på att ge läsaren lite intuition om hur binomialsatsen fungerar och uppmärksammar om att en sådan finns. Notera att den vanliga kvadreringsregeln utgör ett specialfall av binomialformeln.

Integraler . Diffekvationer . Innehåll. Innehåller stora delar av geometri och analys 1. Vilket motsvarar första halvan av Algebra och geometri samt envariabelsanalysen för ingenjörer. De delar jag är extra nöjd med: Bevisen för alla trigonometriska begrepp, satser och omskrivningar. I grundskolan får man lära sig kvadreringsregeln.
Elsa insulander

Var snäll och meddela om alla upptäckta fel till armin@kth.se ) Mängder · Binomialsatsen och kombinatorik · Olikheter Funktioner och binomialsatsen, 1.1-1.7, 9 sep kl 8-10 i M1, övning 15 sep; Trigonometri, 1.8-1.10, 14 sep kl 8-10 i M1, övning 15 sep; Gränsvärden, 2.1-2.5,  2. Kombinatorik, additionsprincipen, Cartesisk produkt, Eulers funktion, ordnade val, permutationer.Binomialtal, oordnade val, binomialsatsen, sållprincipen. Analysens grunder (ht 01, vt 02). Kompendiet "Analysens grunder" pdf och Postscript version.

Deriveringsregler . Taylorutveckling . Integraler . Diffekvationer . Innehåll. Innehåller stora delar av geometri och analys 1. Vilket motsvarar första halvan av Algebra och geometri samt envariabelsanalysen för ingenjörer.
Thomas sterner authorAktuella kurssidor vid Matematiska institutionen Stockholms

Mindre förändringar kan förekomma under kursens gång. Moment Avsnitt Uppg lärare Uppg student Binomialsatsen .