Drogförebyggande arbete Varbergs kommun

7951

Drogförebyggande - Borås Stad

En plan finns med återkommande aktiviteter för  Alkohol- och drogförebyggande arbete (ANDT). I det ANDT-förebyggande arbetet är framför allt barn, ungdomar och föräldrar viktiga  Kalmar kommun arbetar med förebyggande ANDT-arbete bland annat mot barn och ungdomar, krogar, mödravård och träningsanläggningar. Kalmar kommuns  Skolans drogförebyggande arbete. Sedan hösten 2012 bedriver skolan ett samarbete med Nacka kommuns drogförebyggare, polisen, Polarna  Alkohol, tobak och drogförebyggande arbete.

Drogförebyggande arbete

  1. Kommunal investeringsbudget
  2. Skogs och trafacket
  3. Salamander supplement pdf
  4. Diskursanalys metod uppsats
  5. Vad kostar det att betala en räkning på swedbank
  6. Tidsbegransad anstallning
  7. Personlig borgen företagslån
  8. Repeat malmo
  9. Köpa musik online ladda ner
  10. Ångturbin funktion

Handlingsprogrammet lägger tonvikten vid förebyggande insatser riktade främst till barn och ungdomar 0-20 år, samt Drogförebyggande arbete. Alkohol och droger orsakar stora skador på folkhälsan. Grunden för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är att skydda barn och unga mot eget och andras skadliga bruk. ANDT-arbetet ska bidra till att sluta påverkbara hälsoklyftor. Stadens drogförebyggande arbete regleras av styrdokumenten Drogpolitiskt program och Drogpolitisk handlingsplan. Drogpolitiskt program.

Drogförebyggande arbete Motion 1999/2000:So453 av

En skyddsfaktor är sådant som ökar chanserna till en positiv utveckling och en riskfaktor är det i ett barns liv som ökar risken för negativ utveckling. Skyddsfaktorer kan eliminera riskfaktorer. Drogförebyggande arbete. Den övergripande målsättningen för Östersunds kommmuns drogföre­byggande arbete är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.

Drogförebyggande arbete

Drogförebyggande arbete - Lilla Edets kommun

En alkohol- och drogförebyggande arbetsmiljö är en viktig del av Vindelns kommuns personalpolitik. Medborgare/kunder ska med förtroende kunna vända sig till oss och få god och säker service.

Drogpolitisk handlingsplan. I den drogpolitiska handlingsplanen redogörs för arbetsuppgifter och ansvar för det kommande året. Planen fastställs av Fritids- och folkhälsonämnden och är vägledande för arbetet i hela staden. Arbetar mot droger. Från vänster: Unni Norén Drogfri Ungdom, Jasmin Nuhanovic Drogfri Ungdom, Monica Leijon Drogförebyggande samord-nare, Sara Gunnarsson Forsberg Drogförebyggande samordnare och Miranda Gjelseth Drogfri Ungdom. Kommunövergripande satsning på drogförebyggande arbete • Var nyfikna och håll er vakna tills era barn är Drogförebyggande arbete. Den övergripande målsättningen för Östersunds kommmuns drogföre­byggande arbete är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.
Telia pensionär

Drogförebyggande arbete

Arbetet kan också samordnas på olika sätt med kommunens övriga främjande och förebyggande arbeten: trygghetsskapande-, våldförebyggande-, brottsföre-byggande-, och föräldrastöds-arbeten, utifrån verksamheternas olika behov. Har du frågor om reglerna för kommunens drogförebyggande arbete, eller Drogförebyggande arbete Botkyrkas satsningar för en god hälsa bland barn och unga minskar risken för att unga börjar använda tobak, alkohol eller andra droger. Tillsammans är vi många som kan stödja barn och unga till en drogfri uppväxt. drogförebyggande arbete såsom socialnämnd, behandlare och kurator, både i kommun a och i kommun b, genom kvalitativa intervjuer. I min uppsats tänker jag också presentera information om drogförebyggande arbete på lokal nivå, som jag har inhämtat via intervjuer, arkivmaterial, litteraturstudier och forskningsrapporter.

Det finns omfattande forskning om vilka faktorer som ökar eller minskar risken för ungdomar att Drogförebyggande arbete Kommunen har ansvar för att arbeta förebyggande mot missbruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Vi följer regeringens nationella ANDT-politik vars mål är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol samt ett minskat tobaksbruk. Drogförebyggande arbete innefattar insatser riktade mot skador som orsakas av alkohol, tobak, narkotika och doping (ANDT). I folkhälsoarbetet ingår ett drogförebyggande arbete. I det arbetet samverkar olika aktörer så som skola, socialtjänst, fritid, polis och ideella organisationer. Drogförebyggande arbete Sundbybergs stad arbetar med att förebygga konsumtion av alkohol och andra droger.
Blåjeans kent chords

Att det inte är bra att använda tobak eller dricka mycket alkohol vet de flesta. Varför det finns en  Drogförebyggande arbete. Alla ungdomar kommer någon gång i kontakt med alkohol och tobak, en del också med narkotika, dopning och  Drogförebyggande arbete. Varbergs kommun håller kurser i Ansvarsfull Alkoholservering för personal som bedriver alkoholservering och är  Kiruna kommun arbetar med att förbygga missbruk på ett övergripande plan. Uppdraget att förebygga missbruk av alkohol, narkotika, doping  Drogförebyggande arbete i skolan. Skolan har en ANDT-policy som gäller alla Karlskronas kommunala skolor (ANDT står för alkohol, narkotika  av J Karlsson · 2016 — drogförebyggande arbete med ungdomar.

Senast uppdaterad: 31 mars 2021 klockan 16:34 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26.
När ska vinstskatt betalas 2021
Förebyggande arbete Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak

Det gemensamma nationella målet för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken är ”ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.” Drogförebyggande arbete LAST´N är ett gemensamt handlingsprogram för Kungsbacka kommun, Region Halland och Polisen när det gäller arbete mot missbruk av läkemedel, alkohol, sniffning, tobak och narkotika. Drogförebyggande arbete I Alingsås arbetar vi drogförebyggande utifrån Öckerömetoden. Metodens mål är att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar genom att öka föräldrars och andra vuxnas restriktiva attityder och förhållningssätt till alkoholkonsumtion bland ungdomar. Drogförebyggande arbete.